اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی مخمصه (اهواز)
درصد سختی بازی
شهر
اهواز
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
50,000 تومان
پرداخت نهایی
هر تیم 150،000 تومان