اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار پارانویا شهر کرج
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
50000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 30 هزار تومان