اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار تله شهر اهواز
درصد سختی بازی
شهر
اهواز
تعداد نفرات بازی
3 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
50 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
40000 تومان
پرداخت نهایی
هر تیم 120000 تومان