اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرارهای کلاسیک شام آخر (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
80,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 45000 تومان