اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار تابوت (اهواز)
درصد سختی بازی
شهر
اهواز
تعداد نفرات بازی
4 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
100,000 تومان
پرداخت نهایی
برای هر نفر50 هزار تومان